Hälsocentraler

Hälsocentralen är grunden i den svenska sjukvården. I Västerbottens län finns 32 hälsocentraler och sjukstugor som ägs och drivs av Landstingets primärvård. I länet finns också sju privata hälsocentraler som arbetar på uppdrag av landstinget.

Hälsocentralernas uppdrag omfattar bland annat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, akut och planerad vård och behandling, rehabilitering och habilitering samt diagnostik och medicinsk service. Därutöver kan vissa hälsocentraler ha tilläggsuppdrag, till exempel familjecentralsverksamhet eller akutplatser i inlandet.


Landstingets hälsocentraler och sjukstugor ingår samtliga i Hälsoval Västerbotten, enligt en reform från 2010. Lagen ger fler vårdgivare möjlighet att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning. Den ger också medborgarna rätt att själva välja vid vilken hälsocentral de vill lista sig.


Hälsoval Västerbotten finansieras av landstinget. De enskilda hälsocentralernas finansiering, både landstingsägda och privata, baseras på hur många personer som är listade där.

 

Läs mer på webbplatsen

Om Hälsoval Västerbotten

 

Karta över hälsocentralerna i Västerbottens län

Visa större version av kartan (öppnas i nytt fönster, jpg, 60 kilobyte)

 

Karta över Västerbottens län med markörer för alla hälsocentraler

 

 

Innehållsansvarig

Eva Grahn

E-post: eva.grahn@vll.se

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2014-10-07

Kontakt