Funktionshinder

Landstinget har verksamheter för råd, stöd, habilitering, rehabilitering, hjälpmedelsverksamhet och tolkservice. Mer information om respektive verksamhet hittar du via vänstermenyn.

En funktionsnedsättning kan uttrycka sig i fysiska, medicinska, psykiska eller kognitiva begränsningar av personens funktionsförmåga. Funktionshinder uppstår när personer på grund av sin funktionsnedsättning upplever begränsningar i relationen till sin omgivning. Inom landstinget arbetar vi aktivt med frågor om ökad jämlikhet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

 

Funktionsnedsättningen kan innebära ett stort behov av stöd och habilitering. Insatserna syftar till att förbättra förmågor och att lindra de konsekvenser som funktionsnedsättningen kan medföra. Det kan också handla om insatser för att anpassa miljön och göra den funktionell och tillgänglig. 

 

Du kan läsa mer om stöd och hjälpmedel på 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se

 

Innehållsansvarig

Kicki Lundmark

E-post: kicki.lundmark@vll.se

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2015-01-21