Landstingets verksamhetsidé

Landstinget ska medverka till rättvis välfärd, fördelad efter behov och till största delen finansierad genom skatter. Det betyder att landstinget ska minska skillnader i hälsotillstånd och hälsorisker mellan befolkningsgrupper och geografiska områden.

Landstinget ska, i huvudsak i egen regi, bedriva hälso- och sjukvård, tandvård, omsorg om handikappade samt viss utbildning och forskning. Landstinget har även ansvar för den kollektivtrafik i länet som går över kommungränser.

 

Landstingets ansvar för att leda och finansiera arbetet med regional utveckling i ett tillväxtperspektiv inom kultur, näringsliv, forskning och utveckling (FoU) samt vård och omsorg har lämnats över till Region Västerbotten.

 

Region Västerbotten är bildat av länets femton kommuner och landstinget. Ledamöterna i dess fullmäktige utses av kommun- och landstingsfullmäktige.

 

Allt detta är grund för landstingets verksamhetsidé: ”Utveckling för hela Västerbotten – en god hälsa och en bra livsmiljö”.


 

 

 

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2014-08-26