Landstinget ska arbeta för den digitala agendan i länet

Landstinget, Regionförbundet och länsstyrelsen har idag, onsdag, undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om det fortsatta arbetet för att skapa en regional digital agenda i Västerbottens län. Undertecknandet ägde rum i samband med att it- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) besökte Umeå. För landstinget undertecknade landstingsrådet Peter Olofsson (S) avsiktsförklaringen.

Dagens möte i Umeå med företrädare för offentliga myndigheter och privata företag ingår i Näringsdepartementets turné för att informera om en nationell digital agenda och väcka intresse för frågorna på regional nivå.

 

Bredband av världsklass

- Om hela Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter krävs det regionala digitala agendor, förklarar Anna-Karin Hatt.

 

Att tidigt satsa på fibernät och öppna system har gett Västerbotten ett bredband av världsklass. Ingen annan region i Sverige eller Europa har ett bredbandsnät med sådan hastighet, pålitlighet och utbredning.

 

Det ger länets invånare tillgång till det stora utbudet av tjänster som nätet ger – oavsett om det handlar om ren dataöverföring, informationssökning, sociala medier eller tv/film via Internet.

 

– Samtidigt som vi fortsätter att utveckla och underhålla vårt fibernät satsar vi på att göra Västerbotten ledande på mobiltelefoni och vara del i en snabbt växande tjänsteutveckling, förklarar Eva-Marie Marklund, vd för AC-Net.

 

Regionalt nät

AC-Net är samordnaren som, tillsammans med länets alla kommuner, erbjuder ett konkurrens- och leverantörsneutralt fiberoptiskt nät med hög kapacitet, till näringsliv och offentlig sektor.

 

Dessutom tillhandahåller man ett kostnadseffektivt regionalt nät för länets kommuner och landsting.

 

– Genom att tänka annorlunda kan IT vara en självklar del i arbetet med en hållbar utveckling inom exempelvis transporter, infrastruktur, servicefunktioner, vård och hur vi utför våra arbeten, säger Erik Bergkvist (S), ledamot i landstingsstyrelsen och ordförande i Region Västerbottens regionstyrelse.

 

- Det är glädjande att Västerbottens län utarbetar en regional digital agenda med bred förankring hos landsting, Regionförbund och länsstyrelse, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

 

– Det finns ingen gräns för hur mycket bandbredd som behövs. Ju mer bandbredd, desto mer användning och fler kapacitetskrävande tjänster dyker upp, sammanfattar Eva-Marie Marklund, AC-Net.


 

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2012-05-02