FoU-kansli

Kansliet inom Staben för forskning och utbildning arbetar med strategisk utveckling och är ett administrativt stöd för klinisk forskning i landstinget.

Ett betydande arbete består av support och handläggning av forskningsansökningar i det webbaserade systemet Researchweb. Främst gäller det den omfattande forskning som sker med stöd av Alf-medel (Alf, avtal om läkarutbildning och forskning). Utlysningar av anslag och tjänster, sekreterarfunktion, ekonomisk hantering av fakturor, samt rapporter och uppföljningar utförs på uppdrag av Alf-kommittén.

 

Motsvarande gäller för Tua-medel (Tua, avtal om tandläkarutbildning och forskning). Sekreterarfunktion, utlysningar av anslag och uppföljningar utförs på uppdrag av Tua-kommittén.
 
Kansliet ansvarar även för landstingets egna medel för forskning och utveckling, anslag som utdelas årligen och riktar sig till medarbetare i början av sin forskarkarriär.

 

Vart tredje år utlyses dessutom särskilda medel för spjutspetsforskning. Dessa fördelas till tio högkvalitativa, utvecklingsbara projekt som efter en treårig satsning ska kunna drivas vidare med en förstärkt konkurrenskraft både nationellt och internationellt.

 

Vidare sammanställs årligen en rapport om den kliniska forskningen för Västerbottens läns landsting, inkluderande uppföljning av projekt som fått Alf- och Tua-stöd.

 

I samverkan med Umeå universitet utgör FoU-kansliet också sekreterarfunktion när lokalkommittén sammanträder.

 

För att öka samverkan kring klinisk forskning i regionen anordnas från 2015 en årlig FoU-konferens, kallad Norrsken. Samordningsansvaret utgår från FoU-kansliet och sker i nära samarbete med kollegor i norra regionen.

 

 

 

Sidansvarig
Helén Simon
helen.simon@vll.se

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2015-02-27

Kontakt

Mikael Wiberg

Forsknings- och utbildningsdirektör

E-post: mikael.wiberg@vll.se

Telefon: 070-576 06 52

 

Helen Simon

Forskningshandläggare
E-post: helen.simon@vll.se
Telefon: 070-517 70 84

 

Linda Rislund

Forskningshandläggare
E-post: linda.rislund@vll.se
Telefon: 072-585 72 11