FoU-kansli

FoU-kansliet vid Enheten för kliniskt forskningsstöd, arbetar med strategisk utveckling och utför ett administrativt stöd för den kliniska forskningen i landstinget.

Ett betydande arbete består av support och handläggning av processerna kring forskningsansökningar som hanteras i det webbaserade ansökningssystemet Researchweb. Främst gäller det den omfattande forskning som sker med stöd av Alf-medel (ALF, avtal om läkarutbildning och forskning). Utlysningar av anslag och tjänster, sekreterarfunktion, ekonomisk hantering av fakturor, samt rapporter och uppföljningar utförs på uppdrag av ALF-kommittén.

Motsvarande utförs för Tua-medel (TUA, avtal om tandläkarutbildning och forskning). Sekreterarfunktion, utlysningar av anslag och uppföljningar utförs på uppdrag av TUA-kommittén.
 
Kansliet ansvarar även för landstingets egna medel för forskning och utveckling som årligen består av ett anslag riktat till medarbetare i början av sin forskarkarriär.
Var tredje år utlyses dessutom särskilda medel för spjutspetsforskning. Dessa medel fördelas till tio högkvalitativa, utvecklingsbara projekt som efter en treårig satsning ska kunna drivas vidare med en förstärkt konkurrenskraft både nationellt och internationellt.

Vidare sammanställs årligen en rapport om den kliniska forskningen för Västerbottens läns landsting, med inkluderande innehåll med Alf- och Tua- uppföljning.

 

Vid FoU-kansliet utförs även sekreterarfunktion för samverkan med Umeå universitet vid Lokalkommitténs sammanträden. Detsamma gäller för den regionala samverkan vid FoUU-rådets sammanträden och styrgruppen för KBN, klinisk behandlingsforskning i norrland.

För beslutsfattande av uttagsansökningar om VHU-data och sekreterarfunktion inom VHU-rådet bistår även kansliet (VHU, Västerbottens hälsoundersökningar).

För en ökad samverkan av klinisk forskning i regionen kommer fr.o.m. år 2015 en årlig FoU-konferens (Norrsken) att ordnas. Samordningsansvaret utgår från FoU-kansliet och sker i nära samarbete med kollegor i norra regionen.

 

Kontaktpersoner:

Jack Lysholm, Forskningschef, 070-333 07 36
E-post: jack.lysholm@vll.se

 
Helén Simon, Forskningshandläggare, 070-517 70 84
E-post: helen.simon@vll.se

 
Linda Rislund, Forskningshandläggare, 072-585 72 11
E-post: linda.rislund@vll.se


 

 

 

Sidansvarig
Helén Simon
helen.simon@vll.se

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2014-06-25