Kliniskt forskningsstöd

Enheten för kliniskt forskningsstöd ska i första hand arbeta med strategisk utveckling och vara ett administrativt stöd för den kliniska forskningen i landstinget.

Enheten ingår i staben för verksamhetsutveckling. FoU-kansliet administrerar och handlägger samt följer upp landstingets forsknings- och utvecklingsanslag, samt den omfattande forskning som sker med stöd av så kallade Alf- och Tua-medel (Alf, avtal om läkarutbildning och forskning samt Tua, avtal mellan staten och landstinget om samarbete för grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utbildning av tandläkare).

 

Läs mer om anslagen i vänstermenyn under rubrikerna FoU-anslag samt Samverkan VLL och UmU.  

 

Inom enheten finns ett kompetenscentrum för klinisk forskning som består av följande:

 

Clinical Trial Unit (CTU) är ett resurscentrum för norra sjukvårdsregionen. Syftet med CTU är att göra det lättare att planera och genomföra klinisk forskning med tonvikt på kliniska behandlingsstudier. Enheten fungerar som ingång för forskande företag som vill samverka med regionlandstingen i sådana studier.

 

Kliniskt forskningscentrum (KFC) är en forskningsenhet som är gemensam för Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. Här bedrivs kliniskt patientnära forskning med inriktning på folksjukdomar.

 

Registercentrum norr (RC Norr) har uppdraget att vara ett nationellt kvalitetsregistercentrum. Läs mer under egen rubrik i vänstermenyn.

 

Innehållsansvarig

Helén Simon
E-post: helen.simon@vll.se

 

 


 

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2013-12-17