Läpp-käk-gomspalt

Vid Norrlands universitetssjukhus finns regionteamet för läpp-käk-gomspalt. Alla barn med spalt i läpp-käke- och/eller gom får vården för sin spalt planerad och koordinerad via läpp-käk-gomspaltteamet.

Läpp-käk-gomspalt 

Kirurgin utförs på Norrlands universitetssjukhus. Teamets mål är att få kontakt med alla föräldrar till barn med läpp-käk- och/eller gomspalt inom en vecka efter barnets födelse. Teamet består av plastikkirurg, sjuksköterska, käkortoped, käkkirurg, tandsköterska, logoped. Andra specialister knyts till teamet vid behov.

Kontaktperson och teamkoordinator nås på telefon 090 -785 33 96. Om du möts av telefonsvarare: lämna ett meddelande så ringer koordinatorn upp.

Mer information finns i vårdprogrammet och föräldrainformationen här på sidan.

 

 Senast uppdaterad: 2014-12-09