Infektioner hos barn

Barn i förskoleåldern har ofta flera infektionsepisoder per termin. Spridning av infektioner går inte helt att undvika i småbarnsgrupper, men med kunskap om smittvägar går den att begränsa. Ibland kan det vara svårt att avgöra när det är lämpligt att barnet återvänder till barnomsorgen. Vägledning om hur man ska hantera infektioner hos förskolebarn och annan information för skol-, förskole- och BVC-personal finns under rubriken För personal i kolumnen till vänster.

 

Som förälder måste man vara beredd på att vara hemma med sitt barn flera gånger per termin för att låta infektionerna läka ut och för att förhindra smittspridning till andra. Många lindriga infektioner läker ut utan antibiotikabehandling. Det gäller både virusinfektioner och bakterieinfektioner till exempel streptokockinfektion. Ibland kan det vara svårt att avgöra om barnet bör stanna hemma eller inte. Rekommendationer om hur man bedömer detta och annan föräldrainformation finns under rubriken För föräldrar i kolumnen till vänster.

 

Mer information hur och varför vi alla tillsammans ska minska användningen av onödig antibiotika finns under rubrik Frisk utan antibiotika

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2015-11-20