Geriatriskt centrum

Välkommen till Geriatriskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus.

KartaBild på Geriatriskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus

Geriatrik – läran om åldrandet och dess sjukdomar. Rehabilitering – insatser som bidrar till att en person återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga.

 

Geriatriskt centrum bedriver specialiserad vård och rehabilitering i öppen och sluten vård.

 

Slutenvårdsavdelningar

totalt 52 vårdplatser

  • Avd 1 – allmängeriatrisk vård- och rehabilitering
  • Avd 2 – psykogeriatrisk vård- och rehabilitering
  • Avd 4 – ortogeriatrisk vård- och rehabilitering

Öppenvård

  • Specialiserad psykogeriatik- och osteoporosmottagning
  • Mottagning för bentäthetsmätning
  • Demensteam
  • Geriatriskt öppenvårdsteam (GÖT)
  • Ortogeriatriskt hemrehabiliteringsteam

Adress

Geriatriskt centrum
NUS
901 85 Umeå

 

Telefon

090 – 785 00 00

 

Besök

Besökstiden är 10-19. I övrigt efter överenskommelse.

Bästa tiden för att få telefonkontakt med vårdpersonal
på avdelningarna är kl 10-19.

 

Kontakt via webben

För patientärenden använd 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Övriga ärenden: Geriatrisktcentrum@vll.se

 

Verksamhetschef

Undis Englund

 

 Senast uppdaterad: 2015-08-03