Salut-satsningen

Bild på Salut-satsningenSvenska barn är i stort välmående med god hälsa, men en oroande negativ utveckling har noterats när det gäller levnadsvanor. I Västerbottens läns landsting bedrivs därför Salut-satsningen för att skapa hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar. Föräldrarna involveras redan under graviditeten och under uppväxten möts barnet av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på flera nivåer. Inom Salut-satsningen prioriteras trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor.

 

Nyheter

- Kunskapsnätverket hiv/STI Norr och Västerbottens läns landsting bjuder in till en inspirerande dag kring sex- och samlevnadsfrågor i skolan "Sex- och samlevnadsundervisning på 2010-talet - hur gör man och vad gäller?" Information och anmälan.

 

- Sveriges största konferens inom tobaksområdet, 2-3 oktober i Umeå, information och anmälan.

 

- Elisabet Höög. Navigera i ständig förändring. Facilitering av utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa. Doktorsavhandling 2014.

 

- Johanna Andersson och Amanda Rosendahl. Treåringars matvanor, fysiska aktivitet samt Body Mass Index i Västerbotten – i relation till amningsduration och familjekonstellation. (Three year old childrens’ food habits, physical activity and Body Mass Index in Västerbotten - In relation to breastfeeding duration and family constellation). Uppsats i kostvetenskap 15 hp, Kostvetarprogrammet, Umeå Universitet, 2014.

 

- Kristina Edvardsson. Hälsoråd till föräldrar – litet fokus på vikten. Nordisk nutrition, 3/4, 2013.

                

Har du frågor eller vill du veta mer om Salut-satsningen?

Mejla till: salut(a)vll.se                                                                  

                                           

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2014-08-28