Salut-satsningen

Salut-satsningen, som startades av landstinget 2005, är en hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten och i linje med visionen ”världens bästa hälsa 2020”. Strävan är att alla barn och ungdomar 0-18 år nås av hälsofrämjande insatser under hela uppväxten, med början hos föräldrarna redan under graviditeten. Specifika insatser har utvecklats och införs för olika åldersgrupper i syfte att förebygga ohälsa (övervikt, fetma och karies) och främja trygga och goda uppväxtvillkor, goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Samverkan mellan mödra- och barnhälsovård, öppen förskola, förskola, grundskola, gymnasium, elev- och ungdomshälsa och folktandvård är grunden i arbetet.

 

Salut-satsningen under graviditeten och småbarnstiden:Salut-satsningens hälsofrämjande skola: 

Har du frågor eller vill du veta mer om Salut-satsningen?

Mejla till: salut(a)vll.se     

                          

                                           

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2015-06-23