Salut-satsningen

Bild på Salut-satsningenSvenska barn är i stort välmående med god hälsa, men en oroande negativ utveckling har noterats när det gäller levnadsvanor. I Västerbottens läns landsting bedrivs därför Salut-satsningen för att skapa hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar. Föräldrarna involveras redan under graviditeten och under uppväxten möts barnet av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på flera nivåer. Inom Salut-satsningen prioriteras trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor. Salut-satsningen är den del av landstingets vision att år 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

 

Nyheter

 

- Datum för Salut-dagarna 2015: Lycksele 10 februari, Skellefteå 18 februari och Umeå 12 mars.

 

- Inbjudan inspirationsdag Motiverande samtal 16 december. Dagen riktar sig till personal inom landsting, socialtjänst, kriminalvård, polis eller annan verksamhet i Västerbotten, som tidigare gått någon utbildning i Motiverande samtal och som vill bli inspirerade, få ökad kunskap och utbyta erfarenheter med andra som också använder sig av MI.

 

- Pressmeddelande: Treåringars psykosociala hälsa undersöks.

 

- Nyhetsmorgon, TV4. Västerbottens landsting inför en ny metod för att undersöka och kartlägga treåringars psykosociala hälsa. Med i studion är Eva Eurenius som är hälsoutvecklare i Västerbottens landsting.

                

Har du frågor eller vill du veta mer om Salut-satsningen?

Mejla till: salut(a)vll.se                                                                  

                                           

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2014-11-07