Sjukgymnast

Rörelse är receptet !


Vid nedsatt funktion och smärttillstånd i leder och muskler kan Du vara i behov av hjälp från sjukgymnasterna Gertrud Forsell, Katharina Forsberg, Jennie Johansson.
De arbetar mest med så kallade aktiva behandlingsmetoder där väl anpassad träning och kontinuerlig träningsuppföljning är en mycket framgångsrik behandlingsmetod.
Ibland kan andra behandlingsmetoder behöva kombineras med träning och då kan t.ex ledmobilisering, akupunktur eller s.k elektroterapi behöva användas.
Sjukgymnasterna är i nära samarbete med doktorer och arbetsterapeut och ingår i ett väl fungerande rehabiliteringsteam.
Du kan nå sjukgymnasterna på telefon 090-785 93 48,
telefontid kl 08.10-15.00.

 Du kan även använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.


Senast uppdaterad: 2015-08-18