Landstingets uppdrag

Landstinget ska medverka till rättvis välfärd, fördelad efter behov och till största delen finansierad genom skatter. Det innebär att landstinget ska minska skillnader i hälsotillstånd och hälsorisker mellan befolkningsgrupper och geografiska områden. Landstinget ska, i huvudsak i egen regi, bedriva hälso- och sjukvård, tandvård, omsorger om handikappade samt viss utbildning och forskning.

 

Genom ekonomiskt och annat stöd ska landstinget tillsammans med andra aktörer ta ansvar för bland annat kultur och kollektivtrafik. Ansvaret omfattar också viss näringslivsutveckling, framför allt inom områdena FoU samt vård och omsorg ur ett tillväxtperspektiv.

 

Allt detta är grund för landstingets verksamhetsidé: "Utveckling för hela Västerbotten – en god hälsa och en bra livsmiljö".

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2011-08-16